top of page

YAGEV VAKFI

YEREL HİZMETLER PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, DAYANIŞMA VE EĞİTİM VAKFI

HAKKIMIZDA

Yerel Yönetimler Proje Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (YAGEV) kent yaşamında yöresel ve kamusal yararı gözeterek, yerel demokrasi ve kalkınmayı güçlendirme amaçlı, yeniçağın gereksinimlerine uygun yerel projeler geliştirmek ve bu projeleri hayata geçirmek için 1995 yılında Ankara’da kurulmuştur. Merkezi Ankara olan vakfın İstanbul ilinde şubesi bulunmaktadır. YAGEV’in teşkilat yapısı kurucular kurulu, yönetim kurulu, vakıf genel müdürlüğü ve denetim kurulu biçiminde oluşturmuştur.

Kent yönetiminin çözüm ortağı


Yerel Yönetimler Proje, Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (YAGEV), kent yaşamında yöresel ve kamusal yararı gözeten yönetim felsefesi ışığında, yerel demokrasi ve kalkınmayı güçlendirmek, çağımızın gereksinimlerine uygun yerel projeler geliştirmek ve bu projeleri hayata geçirmek için 1995 yılında Ankara’da kuruldu. Daha mutlu ve huzurlu kentler için çözümler sunan YAGEV, bu hedef doğrultusunda, kamunun ekonomik yönden yükünü hafifletme, devlet bütçesine katkıda bulunma, her türlü araç-gereç ve eğitilmiş personel ile halkımıza daha iyi hizmet götürülmesi amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Vakfımızın faaliyetleri, yerel yönetim alanında araştırmalar yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek, kamu yönetimi ve yerel yönetimler alanında yayın yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve iş birliğini geliştirmek amaçlarını kapsamaktadır.

 İdeal kentler için evrensel değerler…

Kent yaşamının niteliğini yükseltmek ve ideal kent formuna ulaşmak, bu amacı benimsemiş yönetim kadrolarıyla mümkündür. Bu nedenle YAGEV, rutinin ötesindeki yönetsel bütünlükten hareket etmekte ve çıtayı, her yönüyle gelişmiş bir ideal kent noktasına taşımaktadır. Toplumun ihtiyaçlar hiyerarşisindeki klasik beklentilerin üzerine çıkıp, yüzeysel değil derinlemesine bir etkinlik örgüsünü oluşturmayı ilke edinen YAGEV, evrensel değerleri yerelde uygulamayı ana unsur olarak görmektedir.

Sorunlar, alternatif çözümler gerektirir


YAGEV; katılımcı yönetim, çağdaş konut üretimi, sosyal belediyecilik, kültür-sanat, eğitim, sağlık, ekoloji, kent bilgi ve ulaşım sistemleri gibi alanlarda projeler üreten ve hayata geçiren dinamik bir yapıdır. Belirtilen alanlarda yerel yönetimlerle ortak çalışmalar yürüten, getirdiği alternatif çözümlerle sorunları gideren ve yerine arzulanan yapıyı getiren vakfımız, bir uzman kadro tarafından yönetilmektedir.

Proje ve uygulama aşamasında olan çalışmalarımız ise;


Yaşlı Konuk Evleri, Psikodestek ve Rehberlik Merkezi, Kent Yönetimi ve Belediyecilik Akademisi, Yeşil Okul Projesi, Yerel Yönetimler Yabancı Dil Eğitimi, Evlilik Öncesi Eğitim Programı, Kent Hijyeni ve Ekolojik Yaşam Projesi, Katık Atık Depolama ve Enerji Üretim Tesisi şeklindedir.

İş Birliklerimiz

download.png
download.jpg
Monochrome on Transparent.webp
download.jpg
image001.png
bottom of page