top of page

Search Results

"" için 471 öge bulundu

 • GELENEĞİN 373 USTASINA DAHA SANATÇI TANITMA KARTI

  Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit ve Değerlendirme Kurulunun 2024 birinci dönem çalışmaları tamamlandı. Değerlendirme Kurulunun, 2024 yılı birinci dönem toplantısında, geleneksel el sanatları, Türk süsleme sanatları, âşıklık-ozanlık, zakirlik, halk şairliği, mahalli müzik sanatları ve geleneksel çalgı yapımcılığı ve geleneksel tiyatro sanatları alanında toplam 706 başvuru değerlendirildi. Kurulun gerçekleştirilen birinci toplantısında 373 usta somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olarak Bakanlık Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü bünyesindeki Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kaydedilerek arşivlenmeye hak kazandı. Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olarak “Sanatçı Tanıtma Kartı” almaya hak kazanan yeni ustalarla birlikte Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıtlı sanatçı sayısı 6 bin 718’e yükseldi. Sonuçlar adaylara elektronik posta ve mesaj yoluyla iletilecek. Gelenekten Kopmadan Yeni Teknikleri Uygulayabilen Ustalar Başvuruyor Küresel etkileşim ve modernleşmenin etkisiyle ritüel mekanların terk edilerek kültürel belleklerin yitirilmesi tehlikesine karşın, geleneksel sanatları icra eden tanıtma kartı sahibi sanatçılar, tarihin ve kültürün aktarıcısı olarak yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen sergi, festival ve kültür günleri gibi etkinliklere gönderilerek destekleniyor. Böylelikle geleneksel sanatların tanınması, tanıtılması, aktarılması ve bunun sonucunda farkındalık oluşturulması sağlanıyor. Değerlendirme kurullarına, icra ettiği sanat alanda belli bir olgunluğa erişmiş, sanatını aktarma yetkinliğine sahip ve aktaran, geleneksel el sanatlarının geleneğinden kopmadan, bu sanata ilişkin yeni teknikleri de uygulayabilen ustalar başvuruda bulunabiliyor. Sanatçı tanıtma kartına yönelik başvurular, "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Başvuru, Değerlendirme, Tespit ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge” uyarınca nisan ve mayıs ayında gerçekleştirilecek değerlendirme kurulları için, her yılın ocak ve şubat aylarında, Ekim ve Kasım ayında gerçekleştirilecek değerlendirme kurulları için ise her yılın temmuz ve ağustos aylarında https://vatandas.ktb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ YILIN İLK ÇEYREĞİNDE YÜZDE 5,7 BÜYÜDÜ

  TÜİK, ilk çeyrek büyüme verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisi, güçlü iç tüketimin etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü. En büyük artışın inşaat sektöründe yaşandığı görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı ilk çeyreğine ilişkin büyüme verisini açıkladı. Buna göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2024 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,7 arttı. EN ÇOK ARTIŞ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 11,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5, sanayi yüzde 4,9, tarım yüzde 4,6, hizmetler yüzde 4,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,3, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,5 ve finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,8 arttı. GSYH 2024 YILINDA BİRİNCİ ÇEYREK DEĞERİ 285 MİLYAR 572 MİLYON Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2024 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 90,0 artarak 8 trilyon 822 milyar 248 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 285 milyar 572 milyon olarak gerçekleşti. HANEHALKI HARCAMALARI HIZLI BÜYÜDÜ Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 7,3 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 10,3 arttı. MAL VE HİZMET İTHALATI YÜZDE 3,1 AZALDI Mal ve hizmet ihracatı, 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,0 artarken ithalatı yüzde 3,1 azaldı. İşgücü ödemeleri, 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 108,4 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 107,8 arttı. İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 37,8 iken, bu oran 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 42,0 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 40,0 iken, 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 44,2 oldu. Kaynak: Haberler.com / Ayça Elal - Ekonomi

 • Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

  Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. İşte 10 soruda yeni düzenlemenin detayları... Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edildi.Kanun teklifinin kabul edilmesiyle Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye piyasası araçlarının kripto varlık olarak ihraç edilebilmesinde yetkili olacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcıların kuruluşlarına ve/veya faaliyete başlamalarına Kurulca izin verilebilmesi için bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıları konularında TÜBİTAK'ın belirleyeceği kriterlere uygunluk aranacak. Kurulca bankalara yükümlülük getirecek düzenlemeler için BDDK'nin görüşü alınacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının mali denetimi ve bilgi sistemleri bağımsız denetimi, SPK tarafından ilan edilen listede yer alan bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılacak. Kurul, düzenlemede öngörülen hallerde doğrudan kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini geçici olarak durdurmaya yetkili olacak. Kurul, izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin internet aracılığıyla yürütüldüğü tespit edildiğinde içeriğin çıkarılmasına veya erişimin engellenmesine karar verecek. Müşterilere ait nakit ve kripto varlıklara ilişkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü idari ve adli talepler kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından yerine getirilecek. Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifiyle ilgili merak edilenler ve cevapları... KRİPTO VARLIKLARLA İLGİLİ YASAL ALTYAPI HANGİ KANUNDA OLUŞTURULACAK? Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alacak. Teklifle, bu kanuna kripto varlıklara ilişkin tanımlar eklenecek. Kanun teklifi, bugün görüşüldü. Komisyon sürecinin ardından teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. KRİPTO VARLIK HİZMET SAĞLAYICILAR NASIL FAALİYET GÖSTERECEK? Kripto varlık hizmet sağlayıcıların kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin alınması zorunlu olacak. Ayrıca kripto varlık hizmet sağlayıcıların kuruluşlarına, faaliyete başlamalarına SPK tarafından izin verilebilmesi için bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıları konularında TÜBİTAK'ın belirleyeceği kriterlere uygunluk aranacak. Kripto varlıklara yönelik yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği yapılmasına ilişkin usul ve esaslar da SPK tarafından belirlenecek. FİYATLAR NASIL OLACAK? Platformlarda fiyatlar serbestçe oluşacak. Platformlar işlemlerin güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil, dürüst ve rekabetçi bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması, piyasa bozucu nitelikte eylem ve işlemlerin tespit edilmesi, önlenmesi ve tekrarlanmaması amacıyla emir ve işlem esaslarını belirleyecek, bünyelerinde gerekli gözetim sistemini kuracak ve her türlü önleyici tedbirleri alacak. CÜZDAN VE FONLARA İLİŞKİN KAYITLARDA HANGİ ESASLAR ARANACAK? Müşterilerin kripto varlık transferlerinin gerçekleştirildiği cüzdanlara ve fon transferlerinin gerçekleştirildiği hesaplara ilişkin kayıtlar kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından güvenli, erişilebilir ve takip edilebilir şekilde tutulacak. Tüm işlem kayıtlarının bütünlüğü, doğruluğu ve gizliliği sağlanacak. Müşterilerin kripto varlık transfer işlemlerinde, SPK ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemelere uyulacak. MÜŞTERİLERİN KRİPTO VARLIKLARI VE NAKİTLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELER NELER OLACAK? Platformların müşterilerine ait kripto varlıkları, müşterilerin kendi cüzdanlarında bulundurulması esas olacak. Müşterilerin kendi cüzdanlarında bulundurmayı tercih etmedikleri kripto varlıklara ilişkin saklama hizmetinin, Kurul tarafından yapılacak düzenleme uyarınca yetkilendirilmiş ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından uygun görülen bankalarca veya Kurulca kripto varlık saklama hizmeti sunma konusunda yetkilendirilmiş kuruluşlarca sunulması ve müşterilere ait nakitlerin bankalarda tutulması zorunlu olacak. YÜKÜMLÜKLERİN YERİNE GETİRİLEMEMESİNDEN KİM SORUMLU OLACAK? Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının hukuka aykırı faaliyetleri ile nakit ödeme veya kripto varlık teslim yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklanan zararlardan kripto varlık hizmet sağlayıcıları sorumlu olacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, bilişim sistemlerinin işletilmesi, her türlü siber saldırı, bilgi güvenliği ihlalleri gibi fiillerden veya personelin her türlü davranışından kaynaklanan kripto varlık kayıplarından Türk Borçlar Kanunu'nun ilgili hükmü kapsamında sorumlu olacak. KRİPTO VARLIKLARA EL KONULABİLECEK Mİ? Müşterilerin nakit ve kripto varlıkları, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının borçları nedeniyle, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının mal varlığı ise müşterilerin borçları nedeniyle kamu alacakları için olsa dahi haczedilemeyecek, rehnedilemeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamayacak.Müşterilere ait nakit ve kripto varlıklara ilişkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü idari ve adli talepler kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından yerine getirilecek. Müşterilere ait nakit ve kripto varlıklara adli makamlarca el konulması halinde, el konulan varlıkların Kurulca yetkilendirilmiş saklama hizmeti sağlayan kuruluşlar nezdinde oluşturulan cüzdanlarda muhafazası için gerekli tüm işlemler adli makamlarca tesis edilecek. Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi İZİNSİZ KRİPTO VARLIK HİZMET SAĞLAYICILIĞI FAALİYETİNDE HANGİ CEZALAR VERİLECEK? İzin almaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yetkilileri 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcı görevi nedeniyle kendisine tevdi edilen veya koruma, saklama ve gözetimiyle yükümlü olduğu para veya para yerine geçen evrak veya senetleri, diğer malları veya kripto varlıkları kendisinin ya da başkasının zimmetine geçiren kripto varlık hizmet sağlayıcı yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensupları, 8 yıldan 14 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaklar; kripto varlık hizmet sağlayıcının zararını tazmin edecekler.Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde faile 14 yıldan 20 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Ancak, adli para cezasının miktarı kripto varlık hizmet sağlayıcının ve müşterilerinin uğradığı zararın 3 katından az olamayacak. KRİPTO VARLIK PLATFORMLARINDAN VERGİ YA DA HİZMET BEDELİ ALINACAK MI? Düzenlemeyle vergilendirme getirilmiyor. Her yıl hizmet bedeli olarak platformların bir önceki yılki faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin yüzde biri SPK, yüzde biri de TÜBİTAK bütçesine ilgili yılın mayıs ayı sonuna kadar ödenip gelir kaydedilecek. KRİPTO VARLIK HİZMET SAĞLAYICILAR NELER YAPACAK, HANGİ İŞLEMLER UYGULAMAYA ALINACAK? Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti yürütenler, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde, Kurulca belirlenecek belgelerle Kurula başvuruda bulunarak, ikincil düzenlemelerde öngörülecek şartları sağlayarak faaliyet izni almak üzere gerekli başvuruları yapacaklarına veya müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratmadan üç ay içerisinde tasfiye kararı alacaklarına ve tasfiye sürecinde yeni müşteri kabul etmeyeceklerine dair bir beyan sunmak zorunda olacak. Kanunun yürürlüğü sonrasında faaliyete başlamak isteyenler, faaliyetlerine başlamadan önce Kurula başvuruda bulunarak ikincil düzenlemelerde öngörülecek şartları sağlayarak faaliyet izni almak üzere gerekli başvuruları yapacaklarını beyan edecek. Tasfiyeye gitmeyi tercih eden ya da belirlenen süre içerisinde Kurula başvuru yapmayan kuruluşlarda hesapları bulunan müşterilerin transfer taleplerinin yerine getirilmemesi izinsiz hizmet sağlayıcılığı faaliyeti suçunu oluşturacak. Yurt dışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılar, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik faaliyetlerini kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içerisinde sonlandıracak. Müşterilerin kripto varlıkları nakde veya nakdi kripto varlığa çevirebilmelerine ve kripto varlıkların transferinin gerçekleştirilmesine imkan veren Türkiye'de yerleşik ATM ve benzeri elektronik işlem cihazlarının faaliyetleri, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içerisinde sonlandırılacak; faaliyetini sonlandırmayan ATM'ler mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin mevzuatta belirlenen yetkili idareler tarafından kapatılacak. Kaynak: sondakika.com

 • SOKAK KÖPEKLERİ HAKKINDAKİ TBMM'YE SUNULAN TASLAK METİNDEKİ MADDELER

  TBMM'ye ulaşan başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemenin taslağında yer alan maddeler ortaya çıktı. Taslağa göre; ilk adımda hayvanların sahiplendirilmesi amaçlanacak. Uyutulma ilk planda düşünülmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili açıklamasında "Eğer sahiplendirmeyi başarabilirsek bir sonraki adıma da ihtiyaç kalmayacağını düşünüyoruz" dedi. Ak Parti, sokak hayvanları ile ilgili yeni düzenleme için Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişikliğe hazırlanırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, taslak çalışmanın Meclis'e geldiğini açıkladı. Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Bakan Tunç, "Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı bir taslak çalışması yapmıştı. Ve bu taslak çalışması Meclis grubumuza intikal ettirildi. Milletvekillerimiz elbette bunu değerlendireceklerdir. Hayvanları koruma noktasındaki kararlılığımızı sürdürüyoruz biz. Hayvanları Koruma Kanunu çıkaran bir iktidarız. Sonrasında yine hayvanları korumayla ilgili araştırma komisyonu kurulmuştu, o komisyonun tavsiye kararları doğrultusunda birtakım düzenlemeler yapmıştık. Hayvanları Koruma Kanunu'nda; 'evcil hayvan', 'sahipsiz hayvan' gibi tanımlar netleştirilmişti ve hayvanlara eziyet edenlere yönelik cezaları artırmıştık. Bu anlamda, hayvanları koruma konusundaki hassasiyetimiz devam ediyor" ifadelerine yer verdi. TASLAK METNİNDE DİKKAT ÇEKEN MADDELER VAR Sokak köpekleriyle ilgili düzenlemenin taslak metninde dikkat çeken ifadeler yer aldı. Söz konusu düzenlemeyle birlikte sokak köpeklerinin bakımı ve kısırlaştırması belediyelerin sorumluluğunda olacak, sahiplendirme teşvik edilecek, çip takma zorunlu hale getirilecek ve sahiplerine ağır para cezaları uygulanacağı belirtiliyor. Peki sokak köpekleri ile ilgili yasa tasarısı neler içeriyor? Sokak köpekleri için hazırlanan taslakta yer alan maddeler ise şu şekilde; -Barınak yapımı, kısırlaştırma ve bakımında belediye uhdesinde olması öngörülüyor. -Belediyeler görevini yapmazsa İller Bankası'ndan aldığı paraların bir kısmı kesilecek -Sahiplendirilme esas olacak, tüm köpeklere çip takılacak -Köpek sahipleri köpeklerine sahip çıkmazsa ağır para cezaları getirilecek -Sahibi olmayan köpeklerin kaydı belediyede olacak -Uyutulma ilk planda düşünülmeyecek ERDOĞAN: EĞER BUNU BAŞABİLİRSEK... Sokak köpeklerine yönelik düzenlemeyle ilgili tartışmalar devam ederken dikkat çeken bir çıkış da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Parti grubunda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Mevzuatta yapacağımız değişiklikle biz, sahipsiz köpeklerin sahiplenilmesini amaçlıyoruz. Bu değişiklikteki yegane hedefimiz budur. Hazırlıkları devam eden kanun teklifiyle köpek bakımevi olmayan yerlerde, hemen bakımevleri kurulacak. Sahipsiz hayvanlar bu bakımevlerinde tutulacak. Ayrıca sahiplenilmeleri için kampanyalar yapılacak. Sahiplenilen hayvanlar kısırlaştırılacak, aşılanacak ve çip takılarak sahibine teslim edilecek, bundan sonra da çok sıkı takip edilecek. Biz istiyoruz ki, barınaklara alınan tüm hayvanlar sahiplenilsin. Özellikle hayvan severlerimizin bu süreçte, barınaklardaki köpekleri sahiplenmek suretiyle daha fazla sorumluluk alacaklarına inanıyoruz. Aynı şekilde belediyelerin, kanunun kendilerine yüklediği görevleri en güzel şekilde yerine getirerek, sürece olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz. Eğer bunu başarabilirsek, bir sonraki adıma da ihtiyaç kalmayacağını düşünüyoruz. Böylece, bu önemli sorunu hep birlikte, en geniş mutabakatla, milletimizin arzu ve beklentileri yönünde çözmüş olacağız" dedi. Kaynak: Haberler.com

 • BAKAN ÖZHASEKİ: “BÜTÜN KAÇAK YAPILARI YIKACAĞIZ”

  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Artvin'den Hatay'a bütün kıyıları denetliyoruz. Sahil şeritlerinde bazı bölgelerin işgal edildiğini görüyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Hukuk dışı yapıları, mevzuata aykırı tüm uygulamaları yani bütün kaçak yapıları yıkacağız, milletimizin sahillere, plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız. Yatların hepsini denetim altına alacak mapa şamandıra sistemini başlatacağız. Denizleri kirletiyorlar. Hepsini denetleyeceğiz ve denizlerimizi koruyacağız." dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Basın mensuplarının "Sahillerdeki kaçak yapı ve işgallere" ilişkin sorusu üzerine Bakan Özhaseki; "Şu anda bir çalışma yapıyoruz. Artvin'den Hatay'a doğru bir hilal çizin, bütün kıyıları denetliyoruz. Sahil şeritlerinde bazı bölgelerin işgal edildiğini görüyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Hukuk dışı yapıları, mevzuata aykırı tüm uygulamaları yani bütün kaçak yapıları yıkacağız." cevabını verdi. “TÜM KAÇAK YAPILARI TEMİZLEYİP MİLLETİMİZİN SAHİLLERE, PLAJLARA RAHAT BİR ŞEKİLDE ULAŞMASINI SAĞLAYACAĞIZ” Gelecek süreçte yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Mehmet Özhaseki, şunları kaydetti: "Şimdi bir de 'alo ihbar hattı' kuracağız orada. Vatandaş diyecek ki 'bizim burada denize ulaşmamızı şunlar engelliyor.' Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünde bir güç, Türk devletinin üstünde bir güç yoktur. Aksini düşünüp kaçak yapılar işletenlere hukuk ile cevap vereceğiz. Tüm kaçak yapıları temizleyip milletimizin sahillere, plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız. Ben bunu söyledim ya bana bir sürü ihbar geldi. Hiç kimse merak etmesin, devletimiz muktedirdir, üzerine düşeni yapacaktır." Konunun temel prensiplerini, altyapısını oluşturacaklarını, yol haritasını belirleyeceklerini anlatan Bakan Özhaseki, "Yaz boyunca herkes bunlara şahit olacak." ifadelerini kullandı. "KİMSENİN HUKUK DIŞI İŞ YAPMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ" Otellerin vatandaşlara mani olmadığını, denize girenlere bir şey demediğini kaydeden Bakan Özhaseki, "Sorun orada değil. Ama asıl mesele diğer tarafta. Bir koy bulmuşlar, 3-4 kişi oraya büfemsi bir şey koymuş. Orada ufak tefek bir şey satıyor ama bir şezlonga git otur bak kaç lira istiyor. Ailesiyle gitmiş insanlar, nasıl bu işgalcilerle muhatap olsunlar ki." diye konuştu. Bakan Mehmet Özhaseki, kimsenin hukuk dışı iş yapmasına müsaade etmeyeceklerinin altını çizerek, şöyle devam etti: “Oraları temizleyeceğiz. Bir kısmını Kültür ve Turizm Bakanımızla yine konuştuk, halk plajları açacaklar. Bizim tüm Türkiye'deki kıyılara bakan MÜÇEV adında bir kuruluşumuz var. Sahillerde sorumlu olduğu yerleri işletecek. Buralarda bir iki ihtiyaç mahali yapacağız tabii. Denizlerimizin kirlenmesini önleyeceğiz. Temiz tutacağız. Ondan sonra vatandaş kendi ihtiyacını görür zaten. Yediğini, içtiğini alıyor, götürüyor, getiriyor.” "DENİZLERİMİZİ KORUYACAĞIZ" Denizlerdeki yatlara, teknelere ilişkin de bir çalışma yaptıklarını aktaran Bakan Özhaseki, "Yatların hepsini denetim altına alacak mapa şamandıra sistemini başlatacağız." dedi. Bakan Özhaseki, konuşmasının devamında: "Örneğin birisi bir tekne alıyor ve teknesini 3 ay koylarımıza çekiyor. Orada yaz tatili yapıyor. Yapsınlar, sorun yok ama denizleri kirletiyorlar, teknelerini ağaçlara bağlayarak ağaçları kırıyorlar. Biz de mapa şamandıra projemiz ile bunların önüne geçeceğiz. Teknelerini kuracağımız mapa şamandıraya bağlayacaklar. Yatların hepsini kayıt altına alacağız. Burada tatil yapıyorsa, onun belirlenen ücretini ödeyecek. Sonra da yanına getirdiğimiz atık gemisine atıklarını verecek. Vermek zorunda kalacak, denize atıklarını boşaltamayacak. Hepsini denetleyeceğiz ve denizlerimizi koruyacağız” ifadelerini kullandı. YAGEV Haber Merkezi

 • YAGEV GENEL BAŞKANI SERKAN ÖZKAYA'DAN 19 MAYIS MESAJI

  Bağımsızlık mücadelesinin doğuşuna ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden en büyük, en önemli adımdır 19 Mayıs 1919. O tarihlerde millet, savaşlardan yorgun ve yoksul düşmüş, ülkenin dört bir yanı ise işgal edilmişti. Tüm dünya bu milletin yok olacağından çok eminken; bağımsızlık ateşini, Cumhuriyet ve aydınlanma umudunu, varoluş ruhunu taşıyan bir vapur yanaştı Samsun’a. Samsun’la birlikte tarih sahnesine de adım atan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki vatanseverler, burada Anadolu’nun son durumunu tayin edecekler; sonrasında ise Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadelenin başladığını duyuracak, umutları yeşertecek ve hiçbir koşulda bağımsızlıktan ödün verilmeyeceğini dünyaya ilan edecektir. Tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs için Ulu Önderimiz de “Doğum günüm” demiştir. Ve siz sevgili gençler! Ulu Önder, bu çok kıymet verdiği tarihi sizlere emanet etmiştir. Çünkü 19 Mayıs ruhu her zaman gençlerin umutları gibi taze kalacaktır. Çünkü 19 Mayıs ruhunu, sonsuza kadar yaşatacak olan daima gençler olacaktır. Bu sebeple, tüm gençlerimizin bu ruhu çok iyi anlamaları, Ulu Önder’in ilke ve devrimlerini, O’nun fikirlerini çok iyi analiz etmeleri gerekmektedir. Sevgili Gençler; Ben de bu kıymetli tarihin 105. yıl dönümünde Ulu Önder’imizi anmak, Bayramımızı bir arada ve birbirinden renkli etkinliklerle dopdolu kutlamanızı diliyorum. Bağımsızlık ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı o eşsiz sürecin mimarları olan başta Ulu Önder’imiz Mustafa Kemal Atatürk ve vatansever mücadele arkadaşlarını saygı ve minnetle anarken; Cumhuriyetimizi ve milli egemenliğimizi sonsuza kadar yaşatacaklarına olan inanç ve güvenimle geleceğimizin aydınlık yüzleri olan gençlerimizi de sevgiyle kucaklıyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun…

 • Hastanelerde, onaylı randevu dönemi 13 Mayıs’ta başlıyor!

  Sağlık Bakanlığı, önemli değişikliklerin yapılacağını duyurduğu Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) "Onaylı Randevu" dönemi hakkında başlangıç tarihinin 13 Mayıs Pazartesi günü olduğunu açıkladı. Yeni sistemde farklı ve önemli detaylar yer alıyor. Randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasite, hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak. Sağlık Bakanlığı, yeni uygulama hakkında merak edilen 10 soruyu ve yanıtlarını vatandaşla paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ertesi gün randevusu olan her hastamız akşam saat 8'e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme onaylı randevu sistemi, MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de onaylı randevu dönemi diyoruz." açıklamasını yapmıştı. 13 Mayıs Pazartesi günü başlayacak olan yeni sistem ile hastalara, hastanelere ve hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sunacak. Onaylı Randevu Sistemi'nde, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasite, hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak. Boş kalan her randevuda, sistemden randevu alamayan ancak talep bırakmış hastalara ulaşılacak ve öncelik talepte bulunan hastalara verilecek. Bakanlık, sistem hakkında merak edilen soruları da yanıtladı. YENİ SİSTEM HAKKINDA MERAK EDİLEN 10 SORU VE YANITI 1- "Onaylı Randevu Sistemi" nedir ve ne zaman uygulamaya girecek? Onaylı Randevu Sistemi, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasitenin hizmet bekleyen hastalar için kullanılmasını sağlayacak. Uygulama, 13 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla alınacak randevular için geçerli olacak. 2- Sistem üzerinden randevu alan kişilerin, randevu saatine uyacağına ilişkin onay vermesi gerekiyor mu? Randevu tarihinden bir gün önce, akşam saat 20.00'ye kadar kişilerin randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekecek. Onay, "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama ve "ALO 182" çağrı merkezi olmak üzere tüm kanallar üzerinden verilebilecek. 3- Onay verilen randevu iptal edilebilecek mi? Randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama ve ALO 182 çağrı merkezi aracılığıyla iptal işlemleri gerçekleştirilebilecek. 4- Sistem üzerinden randevu alan ancak onaylamayan kişilere ilişkin süreç nasıl yürütülecek? Son onay saatine kadar randevusunu onaylamayan kişilerin randevusu sistem tarafından iptal edilecek. 5- Onaylanan randevuya gidilmezse herhangi bir kısıtlama uygulanacak mı? Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin, aynı branş için 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. Fakat bu kişiler Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarından randevusuz hizmet alabilecek. 6- Randevusunu onaylamayan ya da iptal etmeyen kişiler, ertesi gün başvuruda bulunduğu hastaneden hizmet alabilecek mi? Üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan randevular, bir gün önce saat 20.00'de otomatik olarak iptal edilecek. Bu durumda kişi tekrar randevu alabilecek ya da sağlık tesislerinden randevusuz hizmet alabilecek. 7- Tüm randevular için onay zorunlu olacak mı? Üç gün ve daha sonrası için alınan tüm randevularda onay zorunluluğu olacak, ancak muayene tarihinden önceki iki gün içerisinde alınan randevular, otomatik olarak onaylanmış sayılacak. Örneğin 24 Mayıs tarihi için 22 veya 23 Mayıs'ta alınan bir randevu, otomatik olarak onaylanmış kabul edilecek. 8- Onaylı randevu sisteminden muaf olan gruplar var mı? Onaylı randevu sistemindeki bu uygulamadan 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları muaf tutulacak. Bu gruptaki hastalar, her zaman randevu alabilecek. 9- Hastaneden 24 Mayıs günü saat 14.00 için randevu alan ve bir gün önce randevusunu onaylayan kişi, onay işleminden sonra randevuya gitmesini engelleyen bir durum ortaya çıktığında nasıl bir yol izleyecek? Randevu, kişi tarafından ya da otomatik olarak onaylanmış olsa da 23 Mayıs 20.00'ye kadar iptal edilebilecek. Bu saate kadar onaylı randevusunu iptal etmeyen ve randevusuna gitmeyen kişilerin, aynı branş için 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. Fakat kişiler sağlık tesislerinden randevusuz hizmet alabilecek. 10- Ertesi güne randevusu bulunan 200 kişi, saat 20.00'ye kadar randevusunu onaylamadı. Bu randevular, otomatik olarak iptal edilmiş kabul edilerek, talepte bulunan hastalara mı verilecek? Saat 20.00'ye kadar onay işlemini gerçekleştirmeyen bir kişi, sonrasında randevu alabilecek mi? Randevuları, onaylanmadığı için otomatik iptal edilen kişiler, tekrar randevu alabilecek. Herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak. Saat 20.00 itibarıyla otomatik olarak iptal edilerek boşalan randevular, öncelikli olarak talepte bulunan kişilere verilecek.

 • STOKÇULARA KAPATMA CEZASI GELDİ; “CEZALAR 10 KAT ARTIRILACAK”

  Stokçuluk yaptığı 3 kez belirlenen işletmelere kapatma cezası ile ağır para cezaları uygulanacak. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edilen yasada fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezaları tamı tamına 10 kat arttırıldı. Bugün, işletmeleri ve vatandaşları yakından ilgilendiren “stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamaları” konusunda önemli kararlar alındı. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edilen yasada yapılan değişiklikler; ağır para cezalarından 7 gün boyunca kapatma cezalarına kadar pek çok farklı değişikliği içeriyor. Teklifle fahiş fiyat ve stokçuluğa uygulanan cezalar 10 kat artırıldı. Fahiş fiyat uygulamalarında para cezası 100 bin liradan 1 milyona, stokçulukta 1 milyondan 12 milyon liraya yükseltildi. STOKÇULUKTA İDARİ PARA CEZASININ YARI SIRA KAPATMA CEZASI DA GELİYOR En az 3 defa stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 6 güne kadar kapatma cezası verilebilecek bu kanun teklifiyle birlikte; Teklifle ayrıca rekabetin korunması hakkında kanunda da değişikliğe gidilecek. Kanuna muhalefet eden ve piyasa işleyişini zora sokan işletmeleri açılan soruşturmaların süresi altı aydan bir aya düşürülecek. Böylece firmaların rekabet kurumuna karşı olan sorumluluğu artmış olacak. TEKLİFLE REKLAM KURULUNA DA YİNE YENİ YETKİLER GELİYOR Düzenlemeyle aldatıcı reklamların internet üzerinden yayılması halinde tüketicinin korunması için reklam kurulu erişim engeli kararı verebilecek. Yeni düzenlemeyle ayrıca iki bin iki yüz liradan az olmamak üzere satışından kaçınılan mal veya hizmet bedelinin yüzde onu kadar ceza uygulaması öngörülüyor. Pazar yerlerine ilişkin de bir düzenleme içeriyor YAGEV Haber Merkezi

 • 23. IOPD Konferansı için Etkinlik Çağrısına Çıkıldı

  Portekiz'in Valongo şehri ev sahipliğindeki Uluslararası Katılımcı Demokrasi Gözlemevi (IOPD) konferansı, 17-19 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Konferansın odak noktası, popülist tehditler ve katılımcı topluluklarla demokratik dayanıklılığın inşası üzerine olacak. Katılımcılar, popülizm, yapay zeka ve bilgi kirliliği gibi konuları ele alacak oturumlar için 2 Haziran'a kadar oturum fikirlerini iletebilecekler. Bu yıl 23.'sü gerçekleşecek Uluslararası Katılımcı Demokrasi Gözlemevi (International Observatory on Participatory Democracy - IOPD) konferansı için etkinlik çağrısına çıkıldı. IOPD, vatandaş katılımı ve kapsayıcı karar alma süreçleri aracılığıyla katılımcı demokrasiyi teşvik etmeyi amaçlayan yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşların bir ağı. Ağın, 2024 yılında gerçekleştireceği katılımcı demokrasi konferansının konusu ise Popülist Tehditler: Katılımcı Topluluklarla Demokratik Dayanıklılık İnşası.  IOPD adına Portekiz’in Valongo şehri, dünyanın farklı yerlerinden yerel ve bölgesel liderleri, toplulukların popülizm ve bilgi kirliliğine bağlı otoriterliğe maruz kalmasını engelleyecek önlemler geliştirmek adına 17-19 Ekim 2024 tarihleri arasında ağırlayacak. Oturum Fikirleri IOPD, bu konferansa oturum fikirleriyle önerilerde bulunması için çağrıda bulundu. Bir oturum fikriyle çağrıya başvuruda bulunmak için bu online formu 2 Haziran 2024 tarihine kadar doldurulabilir. Başvurularınızla ilgili kısıtlamalar aşağıda listeleniyor. Oturum teması ise aşağıdakilerden biri olmalıdır; Popülizmler Sivil Teknoloji Katılım, Şeffaflık ve Açık Hükümet Yapay Zeka ve Bilgi Kirliliği Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Kentsel yönetim ve kamusal alan Ekolojik Değişim ve Çevre Oturum Belirleyeceğiniz format ise 10 veya 20 dakikalık sunum, kapalı panel oturumu veya atölye formatlarından biri olmalıdır. IOPD En İyi Uygulama Ödülü IOPD aynı zamanda bu konferansta IOPD En İyi Uygulama Ödülü’nü takdim edecek. En İyi Uygulama Ödülü’nün konusu Vatandaş Katılımı. Ödül 15 Mayıs 2024 tarihine kadar katılımcı ve müzakereci demokrasi alanında yapılan proje ve uygulama örneklerinin başvurularına açık. Başvurmak ve ödül ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için bu adresi ziyaret ediniz. Oturum fikirleri ve ödül ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve sorularınızı yöneltmek için oidp2024@cm-valongo.pt adresine mail atabilirsiniz. YAGEV Haber Merkezi

 • Geleceğin Fuarı WENERGY EXPO Kapılarını Açtı

  Temiz enerjinin başkenti İzmir’de WENERGY EXPO-Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı, ikinci kez kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, fuarın açılış konuşmasında İzmir’in yenilenebilir enerjide ilk akla gelen şehirlerden birisi olduğuna dikkat çekerek “Bu sene ikincisini düzenlediğimiz bu fuarın, önümüzdeki yıl uluslararası boyutta üçüncüsünü düzenleyeceğiz. Şehrimize ve ülkemize yapılan yenilenebilir enerji yatırımlarıyla bu fuarın da en hızlı şekilde büyümesi için üzerimize düşen ne varsa yapacağız” dedi. "İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ, BİFAŞ ve EFOR Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen WENERGY EXPO-2. Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı Fuar İzmir’de kapılarını açtı.  300’ü aşkın sektör paydaşını, uluslararası alıcı ve yatırımcılar ile buluşturan fuarda, sektörün kamu, yatırımcı, sanayici ve tedarikçileri bir araya geldi. Fuarın açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Ege İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Altan İnanç, oda ve meslek kuruluşlarının temsilcileri,  fuar yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. “Yenilenebilir Enerji Fuarını, Ayrı Bir Yere Koymamız Gerekiyor” Fuarın açılış konuşmasını yapan Başkan Dr. Cemil Tugay, “İzmir pek çok fuara ev sahipliği yapıyor ve her geçen gün daha fazla fuara ev sahipliği yapacağına inanıyorum. Buradaki gücümüzü, odalarımızdan ve tüm şehrimizdeki paydaşlarımızdan alıyoruz. Onların kuvvetli isteği ve desteği bu yolda yürümeyi kolaylaştırıyor. İzmir’i fuarlar şehri yapma yolunda gösterilen bu gayrete minnettarım.  Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ ailesi olarak bu fuarlara ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Yenilenebilir enerji fuarını, ayrı bir yere koymamız gerekiyor. Temalı fuarların sayısının artmasını ve kapsamının genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum. İklim krizi, hiçbirimizin göz ardı etmemesi gereken bir sorun. Mücadele etmek öncelikli amaçlarımızdan olmalı. Karbon emisyonuna en fazla yol açan şey, üretim ve tüketim süreçlerinde enerjiyle bağlantılı konuların etkisinin olmasıdır. Bugüne kadar fosil yakıtlardan elde ettiğimiz enerjiyi, karbon ayak izi olmayan yeni enerji üretim kaynaklarından sağlamamız gerekiyor” diye konuştu. “Dünyada Pek Çok Ülkenin Sahip Olmadığı Şansa Sahibiz” Başkan Tugay, “İzmir denize açılan bir şehir, dağları olan bir şehir. Güneş enerjisinden kolayca yararlanabileceğimiz bir şehir. Bu açıdan rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisine dönük yatırım olanaklarının fazla olduğunu biliyoruz.  Jeotermal açısından da zengin kaynaklara sahibiz. Dünyada pek çok ülkede bulunmayan olanaklara sahip olmayı bir şans olarak görmeli ve yatırım seçeneklerini değerlendirmeliyiz. Ülkemizde hala enerji üretim metotlarına baktığımızda, yenilenebilir enerji üretim payı beklentilerimizin çok altında. Bunun için çok daha hızlı bir gelişim gösterme gerekliliği ortada. İzmir’in Avrupa Birliği’nin İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu’na 377 şehir arasından Türkiye’de seçilen iki kentten birisi olması itibariyle kentimiz önemli bir potansiyele sahip” ifadelerini kullandı. “Yenilenebilir Enerji Fuarı İçin İlk Gelmesi Gereken Şehir İzmir’dir” Hem yerel yönetimler, hem de kentteki ilgili kişi ve kuruluşları bir araya getirip bu konuda daha fazla çalışma yapmak gerektiğine değinen Tugay,  “Neticede yenilenebilir enerji fuarını Türkiye’de kim yapsın denilse belki de akla ilk gelmesi gereken şehir İzmir’dir. Bu sene ikincisini düzenlediğimiz bu fuarın, önümüzdeki yıl uluslararası boyutta üçüncüsünü yapacağız. Şehrimize ve ülkemize yapılan yenilenebilir enerji yatırımlarıyla bu fuarın da en hızlı şekilde büyümesi için biz de üzerimize düşeni yapacağız” dedi. “Enerji Arz Güvenliği Milli Bir Meseleye Dönüştü” EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise yeşil dönüşümün önemine dikkat çekerek “İzmir bu konuda çok şanslı. Çünkü gelecek vadeden tüm sektörler, geçmişten bugüne kadar her zaman İzmir’de ön plana çıktı. İzmir ilklerin şehri olduğu gibi sanayide de, pek çok sektörde de ön planda. Kuzey aksımızda enerji ile ilgili üretim yapan çok sayıda yerli ve yabancı firmaya ev sahipliği yapıyoruz. İklim krizinin etkilerini her ortamda görüyoruz. Bugün krizlere açık yeni dünya düzeninde enerji arz güvenliğinin milli bir meseleye dönüştüğünü de her ülke ifade ediyor. Ülkemizde yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik eden sistemler mevcut. Sanayimizin enerji ihtiyacının temelinde fosil yakıtlar ön plana çıkıyor. Daha hızlı somut teşviklere ihtiyaç var. Yenilenebilir enerji konusunda daha fazla yatırım ve desteğe ihtiyacımız var. Yenilenebilir enerji ekipmanlarında yan sanayi ürünlerini de üretebilecek kapasiteye sahibiz” diye konuştu. Elektrikli Otomobillerden GES’lere Açılış töreninin ardından Başkan Tugay, protokol eşliğinde WENERGY EXPO-Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı turuna çıkarak katılımcıları ziyaret etti. Fuar turunda Başkan Tugay, yeni nesil elektrikli otomobiller, güneş enerjisiyle çalışan teknolojik cihazlar, güneş enerji sistemleri, robotik ekipmanlar, hidroelektrik ve rüzgar enerjisi sistemleri, elektrikli bisikletler, çevreci akıllı ev sistemleri gibi çok sayıda inovatif ürün hakkında bilgi aldı. İzmirli Motech Power firması, Başkan Tugay’a güneş enerjisi paneli şeklinde plaket verirken, Ukraynalı yabancı katılımcılar ise kardeş şehir Çernivtsi’ye ait tabak ve Ukrayna kültüründe yer alan zili hediye etti. Başkan Tugay katılımcı firmaların yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İZSU ve İZENERJİ stantlarını da ziyaret ederek yenilenebilir enerji sistemleri ve yatırımları hakkında bilgi aldı. İnovatif Ürün ve Teknolojiler WENERGY EXPO’da Fuarda, başta rüzgar, güneş, hidrojen, biyokütle ve jeotermal olmak üzere yenilenebilir enerjinin tüm alt başlıkları yer alıyor. Enerji ekipman tedarikçileri, mühendislik ve Ar-Ge firmaları, otomotiv sektörü, elektrikli araçlar, şarj ekipmanları, enerji depolama firmaları, e-mobilite kuruluşları ve lojistik başta olmak üzere enerjiyle ilgili en güçlü üretici firmalar inovatif ürün ve teknolojilerini fuarda sergiliyor. WENERGY EXPO’da, UR-GE Projesi kapsamında 25 ülkeden çok sayıda sektör profesyoneli yabancı alıcı da ağırlanıyor. Kongreyle Sektörün Geleceğine Yön Verilecek Etkinlik sponsorunun Arçelik olduğu WENERGY EXPO ile eş zamanlı olarak yapılacak kongre de enerji sektörünün nabzını tutacak. Sektörün önde gelen isimlerinden akademisyenler, iş insanı ve enerji dünyası temsilcilerinin konuşmacı olduğu kongre kapsamında, 22 oturum gerçekleştirilecek. Oda, dernek ve kurumların destekleriyle Fuar İzmir A Hol Etkinlik Sahnesi ile A Seminer Salonu’nda üç gün boyunca yapılacak kongrede enerji dönüşümünden yenilebilir enerji kullanımına, iklim değişikliğinden elektrikli araçlara kadar pek çok konu başlığı ele alınacak. Açılış konuşmasını “Dünya Enerjisindeki Yeni Dinamikler: Türk İş Dünyasına Yansımaları, Neler Yapmalı?” başlığıyla Londra Enerji Kulübü Başkanı Mehmet Öğütçü’nün yapacağı kongrede alanında lider ve ilham veren konuşmacılar bilgi ve birikimlerini paylaşacak. Kongre ile eş zamanlı olarak Elektrik Mühendisleri Odası tarafından da “Temiz Enerji Sempozyumu” düzenlenecek. https://wenergy.com.tr/tr/kongre-programi/adresinden programa ulaşılabilecek. YAGEV Haber Merkezi

 • "Seddülbahir Kalesi Müze Yapısı"nın ödül alması için 10 MAYIS CUMA günü SON GÜN

  "Seddülbahir Kalesi Müze Yapısı"nın mimarlık ödüllerinden "Architizer A+ Awards" finalinde ödül alması için 10 MAYIS 2024 CUMA son gün Seddülbahir Kalesi, dünyanın en prestijli mimarlık ödüllerinden ARCHİTİZER A+ AWARDS’da finale kaldı. Seddülbahir kalesi müze yapısı” için oylama 10 Mayıs 2024 Cuma günü sona erecek. Seddülbahir kalesi, Uluslararası Domus Restorasyon Ve Koruma Ödülleri’nde farklı ülkelerden 176 başvuru arasından kısa liste ödülü’ne layık görülmüştü. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılında ziyarete açtığımız Seddülbahir Kalesi Müze Yapısının dünyanın en prestijli mimarlık ödüllerinden Architizer A+ Awards finalinde ödül alması için oy vermeyi unutmayın." ifadelerini kullandı. Takipçilerimiz ve Okuyucularımızdan YAGEV olarak Seddülbahir Kalesi için oylamaya katılmalarını rica ederiz. Ülkemizin güzide eserlerini el birliğiyle dünyanın dört bir yanına duyurulmasında sizin de desteğiniz şarttır. İyi günlerde kalın…

bottom of page