top of page

YAGEV VAKFI Genel Başkanı Serkan Özkaya'dan Kutlama

1-7 EYLÜL ZABITA HAFTASI Toplumun huzur ve düzenini sağlamak için gecesini gündüzüne katan Zabıta Teşkilatımızın Zabıta Haftasını kutluyoruz.

YAGEV VAKFI Genel Başkanı SERKAN ÖZKAYA

ZABITA TEŞKİLATI’NIN TARİHÇESİ


Günümüzde hayatımızın bir parçası olan belediye zabıtasının kökeni, belediye hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 1826 yılında İhtisap Nazırlığı’nın kurulduğu Osmanlı dönemi İhtisap Kurumu’na dayanır. Osmanlı’da sistematik bir kimlik kazanan İhtisap Teşkilatı’nın izlerine ise İslamiyet’in ilk yıllarında da rastlamak mümkündür. O dönemde ve sonrasında şehirde zabıtanın görevlerine benzer görevleri yerine getiren Muhtesip, iyiliği emrederek, kötülükten men etmekle görevliydi.

Osmanlı İmparatorluğu’nda; Bostancıbaşı, Kavaşbaşı, Kuloğlu Başçavuş ve günümüz Türkiye’sinde ise Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşu olarak adlandırılan İhtisap Neferi ile son bulan bu teşkilat Türkiye Cumhuriyeti’nin modern anlayışında yerini almıştır. Belediyelerimizin yasalar ve tüzüklerle belirlenmiş, beldenin düzenini koruyup devam ettirmeye ve belde halkının sağlık, huzur ve esenliğini sağlamaya yönelik birçok görevleri vardır. Belediyelerimiz, bu görevlerini yerine getirmek için emirler vermek, yasaklar koymak ve uygulamak, bunlara aykırı hareket edenleri cezalandırmak hak ve yetkisine sahip olduğundan bu görevlerini en güzel ve tam olarak teşkilatı ve personeli eliyle yerine getirmektedir.

Kent huzuru ve esenliğinin daimi koruyucuları olarak görev yapmakta olan Zabıta Teşkilatları’nın birlikte uyum içerisinde çalışmasının teminatı olan Zabıta Teşkilatı Federasyonu 2017 yılında Abdurrahman KARABUDAK ve ekibi öncülüğünde kurulmuştur. Kent yaşamının düzenlenmesinden sorumlu olan belediyeler adına kentine sahip çıkan teşkilatlarımız, Zabıta Teşkilatı Federasyonu çatısı altında birleşerek güçlenmiştir. Zabıta Teşkilatı Federasyonu Türkiye’de ilk olması bakımından önemli ve öncü bir girişimdir.

Zabıta Teşkilatı “SİZİN İÇİN VARIZ!” sloganı ile her daim vatandaşın yanında olmaya devam edecektir.

14 görüntüleme0 yorum

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page