top of page

“YAGEV SİVİL KALKINMA AJANSI” Oluşturuldu

Yerel Hizmetler Proje Araştırma, Geliştirme, Dayanışma ve Eğitim Vakfı (YAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Özkaya, “YAGEV SİVİL KALKINMA AJANSI”nın kurulduğunu açıkladı. Başkan Özkaya, kurulan YAGEV SİVİL KALKINMA AJANSI ile belediyelere piyango gibi fırsatlar sunulacağını belirtti. Başkan Özkaya; “15/7/2018 - 30479 Tarih ve sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanılarak “YAGEV SİVİL KALKINMA AJANSI” oluşturuldu. Kararnamenin gereği olarak; “kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak, yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere oluşturulacak kalkınma ajanslarının kuruluş, görev ve yetkileri ile koordinasyonuna ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir”


Yerel Hizmetler Proje Araştırma, Geliştirme, Dayanışma ve Eğitim Vakfı (YAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Özkaya, “YAGEV SİVİL KALKINMA AJANSI”nın kurulduğunu açıkladı. Başkan Özkaya yaptığı açıklamada; “15/7/2018 - 30479 Tarih ve Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanılarak “YAGEV SİVİL KALKINMA AJANSI” oluşturuldu. Kararnamenin gereği olarak; “kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak, yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere oluşturulacak kalkınma ajanslarının kuruluş, görev ve yetkileri ile koordinasyonuna ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir” dedi.

YAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Özkaya, YAGEV Sivil Kalkınma Ajansının yapacağı çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi. Başkan Özkaya; “Bu amaçlara da dayalı olarak geliştirdiğimiz Sivil Kalkınma Ajansımız, geniş kitlelerin faydalanabileceği, finansman büyüklüğü ve sürdürülebilirlik olarak değerlendirilmelerine göre en küçük projeden teminatlara dayalı dış kaynaklı hibe ve uzun vadeli planlara dayalı olarak çalışmalarını sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.


SİVİL KALKINMA AJANSI

YAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Özkaya, YAGEV Sivil Kalkınma Ajansı’nın yetkilileri, destekleri ve etkileri hakkında; “Devletimize yük olmadan yeni bir yapılanma olarak gördüğümüz bu sivil kalkınma ajansımız, yerelde kalkınmanın yeni yöntemi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Kısa sürede tüm belediyelerimizin “SİVİL KALKINMA AJANSI”mıza üye olarak katılımlarını sağlama çalışmalarımızı tamamlayacağız. Böylece proje ve finans havuzu oluşturulacaktır. Tüm üye belediyelerimizin katılımıyla yeni oluşturulacak olan web site portalımız ise, gerek proje taslakları, gerek hayata geçmiş projeler, gerekse tamamlanmış projeler ile üye belediyelerimiz yararlanabilecek ve çalışmalarından haberdar olacaktır. YAGEV olarak, oluşturduğumuz kalkınma ajansımız için tüm belediyelerimizin, üniversitelerimizin ilgili bölüm ve hocalarımızın katılımlarıyla çalıştay düzenleyeceğiz. Bu çalıştayımızla ilgili bilgilendirme yapılacaktır” dedi.


YAGEV Haber Merkezi

10 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page