top of page

MERKEZ BANKASI FAİZİ 7,5 ORANDA ARTTIRDI


MERKEZ BANKASI FAİZİ 7,5 ORANDA ARTTIRDI
MERKEZ BANKASI FAİZİ 7,5 ORANDA ARTTIRDI

Merkez Bankası, son günlerin en çok merak edilen konusu olan faiz kararını açıkladı. Piyasalarda beklenen yüzde 3 ile 5 oranındaki artış yerine farklı bir hamleyle yüzde 7,5 oranında artışa gitti. Faiz bu artıştan sonra yüzde 17,5’ten yüzde 25'e çıktı.


Merkez Bankası, Hafize Gaye Erkan başkanlığında üst üste üçüncü kez faiz yükseltti. Haziran ayında faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkaran Merkez, temmuzda ise faizi yüzde 15'ten yüzde 17,5'e çıkarmıştı. Bu ay piyasa beklentilerinin de üzerinde bir artışa giden Merkez, faizi 750 baz puan artırdı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,5'ten yüzde 25 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir." denildi.

Merkez'den yapılan açıklamanın devamı şöyle:

"Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.


"GÖSTERGELER ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞİN SÜRDÜĞÜNE İŞARET EDİYOR"

Yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar, hizmet enflasyonundaki katılık ve vergi düzenlemeleri belirleyici olmaktadır. Bu unsurlara ek olarak, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu'ndaki tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Bununla birlikte Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonun 2024 yılında Rapor ile uyumlu şekilde tesis edileceğini öngörmektedir.


"FAİZ, ENFLASYONU YÜZDE 5 HEDEFİNE ULAŞTIRACAK ŞEKİLDE BELİRLENECEK"

Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır. Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.


"SADELEŞME SÜRECİ, KADEMELİ OLARAK DEVAM EDECEK"

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecektir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam edecektir.


"GÖSTERGELER YAKINDAN TAKİP EDİLECEK"

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

Kaynak: haberler.com

0 görüntüleme0 yorum

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page