top of page

MBB ve Teknopark İstanbul'dan Stratejik İş Birliği


Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ve Teknopark İstanbul arasında Stratejik İş Birliği Sözleşmesi, 11 Mayıs 2023 Perşembe günü MBB ev sahipliğinde imzalandı. MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu taraflar adına imzaları attı.


Kamu-özel sektör iş birlikleri, özel sektörün teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik alanındaki çalışmaları ve uzmanlığıyla kamu eliyle yürütülen servis ve hizmetlerin geliştirilmesine, kalite ve verimliliğinin artırılmasına olanak sağlamaktadır. Keza yerel yönetimlerin hizmetleri sunarken yaşadığı tecrübeler, duyduğu ihtiyaçlar da girişimcilerin ürün ve servislerini geliştirirken uygun ve etkili çözümleri üretebilmeleri için önemli birer girdi ve yeri geldiğinde uygulama alanı oluşturabilmektedir. Kurulan iş birlikleriyle ihtiyaç duyulan yeni ürün ve hizmetlerin üretilmesi ya da mevcut ürünlerin geliştirilmesine ek olarak inovasyonun yayılması ve ekonomik büyümenin artması da hız kazanmaktadır. Bu kapsamda, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir kentler için Türkiye’nin önde gelen teknoloji merkezlerinden biri olan ve yenilikçi şirketlere, girişimcilere, Ar-Ge faaliyetlerine destek sağlayan Teknopark İstanbul ile Marmara Bölgesi’ndeki belediyeler için bilgi paylaşımı, deneyim aktarımı ve ortak çalışmaların geliştirilmesiyle sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen MBB arasında Stratejik İş Birliği sözleşmesi imzalandı. Gerçekleştirilen bu iş birliği aracılığıyla yerel yönetimler ve girişimciler arasında bir köprü ve diyalog zemini oluşturularak yerelin ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması ve buna yönelik etkili ve maliyet etkin ürün ve çözümlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede, yerel yönetimlerin hizmet kalitesi artırılacak, girişimciler ise yerel ihtiyaçlara yönelik yenilikçi ürünler ve çözümler sunarak bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak.

YAGEV Haber Merkezi

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page