top of page

Kamuda tasarrufun detayları ortaya çıktı!

Kamuda da tasarruf önlemlerinin detayları ortaya çıktı. Eylem planının içinde, yatırımların ertelenmesinden, halk arasında 'ballı' maaşlar olarak bilinen ek maaşlara son vermeye kadar birçok madde yer alıyor.

Kamuda tasarrufun detayları ortaya çıktı!
Kamuda tasarrufun detayları ortaya çıktı!

Kamuda tasarruf önlemlerinin detayları ortaya çıktı. Tasarruf için hazırlanan üç ayaklı eylem planında acil olmayan kamu yatırımlarının ertelenmesini, belli görevler dışında makam araçlarının sınırlanmasını, görevin gerekleri dışında alınan ödenek, huzur hakkı ve maaşların kaldırılması gibi maddeler içeriyor.

 

Habertürk’te yer alan habere göre, kamuda ‘kemer sıkma’ya ilişkin planlar üç başlık altında toplandı.

 

‘YATIRIMLARIN ERTELENMESİ’

Kemer sıkmanın ilk adımı olarak yatırımların ertelenmesi öne çıktı. Buna göre, kamu harcamaları ve yatırımları öncelik sırasına alınacak. Tarım, sulama, baraj, istihdam gibi ülke ekonomisini etkileyecek, üretimi artıracak ve vatandaşın refahına, karnının doymasına katkı sağlayacak projelere ve harcamalara öncelik verilecek. Köprü, otoyol, viyadük ya da ertelenmesinde sakınca bulunmayan projeler ertelenecek veya iptal edilecek. Sosyal projelere ağırlık verilecek. Acil ihtiyaçlar belirlenip, bunu karşılayacak projeler öne alınacak. Şu anda aciliyet arz etmeyen enerji projeleri bile ertelenecek. Doğrudan temin işlerle ilgili de kontrol ve sınırlama mekanizması kurulacak.

 

‘UBER BENZERİ’ SİTEM

Kamu kurumlarında, araç kullanımı ve tahsisinde yasal çerçeve dışında makam ihtiyaçlarının ve güvenlik gerekliliklerinin öncelikli olması için sınırlamalar getirilecek. Bu sayede suistimallerin önüne geçilmesi ve araç kullanımının daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor. Yeni araç alımlarında ise yerli üretime ve offset uygulamalarına öncelik verilecek. Bu sayede hem milli ekonomiye katkı sağlanacak hem de çevresel sürdürülebilirlik gözetilecek. Makama tahsisli araçlar dışında kalan hizmet araçları için ise belirli bir havuz oluşturulacak. Bu havuzdaki araçlar, ihtiyaç duyulduğunda ilgili birimlere tahsis edilecek. Bu sayede araç kullanımı daha düzenli hale gelecek ve atıl durumdaki araç sayısı azaltılacak. Ayrıca, UBER benzeri bir sistem geliştirilerek araçların yakıt giderinin ve mevzuat dışı kullanımının da önüne geçilmesi planlanıyor. Bu sistem sayesinde araç kullanımı daha şeffaf ve hesap verebilir hale gelecek.

Kamuda tasarrufun detayları ortaya çıktı!
Kamuda tasarrufun detayları ortaya çıktı!

BALLI MAAŞLARA SON

Basında sık sık yer alan ‘Ballı’ kamu maaşlarına son verilecek. Görevin gerektirdiği Yönetim Kurulu ödenekleri, huzur hakkı, yasal maaş ve harcırahlar dışındaki bütün ekstra ödemeler kaldırılacak. Burada adalet ve dengenin sağlanması çok önemli. Milyona yaklaşan aylık ücretler vatandaşın haklı tepkisini çekiyor. Kamu İktisadi Teşekkülleri ile kamu iştiraklerinde görevin niteliğine uygun ücretlerin ödenmesi sağlanacak. Birçok kamu iştirak şirketindeki ücretler, özel sektörü katlamış durumda.

 

KAMU HİZMET BİNALARININ İNŞAATLARI ERTELENECEK

Kamu hizmet binaları inşaatları da aciliyet arz etmeyen harcamalar kapsamında erteleniyor. Yeni bina inşaatı yapılmayacak ve yüksek kirası olanlar da tasfiye edilecek. Yurt dışı konferans, görevlendirme, yurt içi seminer ve toplantılar da acil olanlar dışında yapılmayacak. Harcırahlar dışında, haberleşme giderlerine de kısıtlama getirilmesi planlanıyor.

 

FAHİŞ FİYATLARA REKOR CEZALAR YOLDA

Enflasyonla mücadele konusunda bir diğer önemli başlık olan fahiş fiyatla mücadele ile ilgili kanun teklifi bugün TBMM’ye sunuluyor. Fahiş fiyattan satış yapanlara uygulanan cezaların alt ve üst limiti artırılıyor. Bu cezalarla caydırıcılığın artırılması ve fiyat istikrarının sağlanması öngörülüyor. Yasal düzenleme yeterli olmayacağı için aynı zamanda sıkı denetim mekanizmalarının kurulması öngörülüyor.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page