top of page

Kamu İhale İlanları İnternet Sitelerinde de Yayınlanabilecek

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü Maddesi Kapsamındaki İlanların Yayımlanacağı Mecralara İlişkin Mevzuat Değişiklikler yapılmıştır.


18/10/2022 tarihli ve 31987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7418 Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 13 üncü maddesinde 1/4/2023 tarihinde yürürlüğe girmek üzere değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler çerçevesinde Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler 1/4/2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


Buna göre;

1) 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine göre ilan edilecek olan ihalelerde (ilan süresi 7 gün olan ihalelerde);


a) İhale ile işin yapılacağı yerin aynı olması durumunda bir gazete ve bir internet haber sitesinde olmak üzere toplam iki defa ilan yapılması,


b) İhale ile işin yapılacağı yerin farklı olması durumunda ilanlardan birinin ihalenin yapılacağı yerde çıkan bir gazete veya internet haber sitesinde, diğerinin ise işin yapılacağı yerde çıkan bir gazete veya internet haber sitesinde yapılması ve en az bir gazete ve internet haber sitesinde ilan yapılmış olması kaydıyla toplam iki defa ilan yapılması, yeterli olacaktır.


2) 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bendine göre ilan edilecek olan ihalelerde (ilan süresi 14 ve 21 gün olan ihalelerde), ilanın işin yapılacağı yerde çıkan bir gazeteye ilave olarak bir internet haber sitesinde de yapılması gerekecektir.


3) İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması veya internet haber sitesi yönetimi bulunmaması halinde ilanın Basın İlan Kurumu İlan Portalı’nda yayımlanması gerekecektir.

YAGEV Haber Merkezi

4 görüntüleme0 yorum

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page