top of page

Gençlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin lira kredi yürürlüğe girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, Aile ve Gençlik Fonu'nun çalışma usul ve esasları, fonun kaynakları ile fondan yapılacak kaynak aktarımlarına ilişkin hususlar belirlendi. Gençlere 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira krediyi içeren Aile ve Gençlik Fon’'na ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gençlere özel kredi başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak.

 


Gençlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin lira kredi yürürlüğe girdi
Gençlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin lira kredi yürürlüğe girdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı kurulan fon ile aile müessesinin güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanması amaçlanıyor. Aile ve Gençlik Fonu Yönetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olmak üzere beş kişiden oluşacak. Fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat ile verilen diğer yetkileri kullanacak. Fonun kaynakları, Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen Devlet hissesinin yüzde 20'si, Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen Devlet hakkının yüzde 20'si, kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonların gelirlerinden Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10'una kadar aktarılacak tutarlar, geri ödeme öngörülen projeler kapsamında geri ödemelerden oluşan tutarlar ile yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdi bağış yardım ve hibelerden oluşuyor. Fon kaynakları ve aktarımlarına ilişkin mali veriler, altışar aylık dönemler halinde kamuoyuyla paylaşılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 9 Şubat’ta Aile ve Gençlik Fonu’nun başvuru şatlarını açıklamıştı. Başvuruların 15 Şubat’ta başlayacağını belirten Göktaş, pilot bölge olarak deprem bölgesini belirlediklerini duyurmuştu.

YAGEV Haber Merkezi

1 görüntüleme0 yorum

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page