top of page

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARININ RUHSATLANDIRILMASINDA YENİ UYGULAMA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılarak;

a) Elektrikli araç şarj istasyonları temelde 2 gruba ayrılmış ve işletme esaslarına daha uygun, basitleştirilmiş ve yalınlaştırılmış bir ruhsatlandırma, izin ve denetim süreci getirilmiştir.

1. Grup: Müstakil elektrikli araç şarj istasyonları;

* Yetkili idarece uygun görülecek ve imar planında “elektrikli araç şarj istasyonu alanı” olarak ayrılmış parsellerde kurulabilecektir.

* İşyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenecektir.

* Bünyesinde sair faaliyet konuları ve yapı elemanları (idari bina, tuvalet, market, çay ocağı, mescit, büfe, kafe, kafeterya, oto elektrik, lastikçi, yıkama yağlama vb.) bulunabilecektir.

2. Grup: Diğer iş yerlerinde ve toplu yapılarda kurularak faaliyette bulunacak elektrikli araç şarj istasyonları;

* Başvuru/Beyan Formu (Örnek 9) ile başvurulacaktır.

* Yer Seçimi ve Faaliyet İzin Belgesi (Örnek 10) ile faaliyet izni talep edilecektir.

- Örnek 9 formu doldurularak yapılacak başvurular sonucu Örnek 10’da yer alan bilgileri içerecek şekilde yetkili idarelerce yer seçimi ve faaliyet izin belgesi düzenlenecektir.

- Bunlar için ayrıca işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeyecektir.

- Yer seçimi ve faaliyet izin belgesi müracaatı sırasında Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgeler dışında başka herhangi bir belge istenmeyecektir.

- Yer seçimi ve faaliyet izin belgesi için faaliyet alanı toplamı esas alınarak her metrekare için büyükşehirlerde 50 TL, diğer yerlerde 25 TL üzerinden ücret alınacak ve bu tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacaktır. Bu ücretler dışında, herhangi bir ücret veya bedel alınmayacaktır.

b) Elektrikli araç şarj istasyonlarına işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile yer seçimi ve faaliyet izin belgesi büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi, diğer yerlerde ilgili yetkili idare tarafından verilecektir.

c) Elektrikli araç şarj istasyonları için getirilen yeni uygulamalara ilgili Bakanlıklar ve sektör bakımından teknik ve hukuki altyapısının uyumlu hale getirilebilmesi amacıyla 31/07/2024 tarihine kadar geçiş dönemi öngörülmüştür.


3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page