top of page

Başvurular için son 40 gün

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği (SÖİ) Programının 2021-2027 dönemi öncelik alanlarında biri olan “PO5-Vatandaşlara Daha Yakın Bir Avrupa” altında hazırlanan Bölgesel Strateji kapsamında hibe sağlanacak Proje Ön Tekliflerine ilişkin birinci çağrı 22 Mayıs 2023 tarihinde yayınlanmıştı. Başvurular 24 Temmuz 2023’e kadar kabul edileceği açıklanırken son 40 gün süre kaldı.

34 milyon avro bütçesi olan program kapsamında, Türkiye’de Edirne ve Kırklareli illeri ile Bulgaristan’da Hasköy, Yambol ve Burgaz idari bölgelerinde müteşekkil kamu kurumları, yerel yönetimler, eğitim kurumları, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları gibi kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar proje ön teklifi sunabileceklerdir. Yaklaşık 20 yıldır Bulgaristan’la devam eden İşbirliği Programı, 2021-2027 dönemi için yerel paydaşlarla hazırlanan Bölgesel Strateji kapsamında bölge ekonomisini dijital ve yeşil dönüşüme dayalı olarak güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Proje ön teklif çağrısı altında rekabet edebilirlik ve iş çevresi, yerel ekonominin dijitalleşmesi ve iklim nötr hale getirilmesi, istihdam edilebilirlik ve emek piyasası uyumu, turizm, turizm potansiyeli olan doğal değerlerin yönetimine yönelik ekosistem uygulamaları ve hizmetleri başlıkları altında proje ön teklifleri kabul edilecektir. Teklif çağrısının toplam bütçesi eş finansman dâhil 13,4 milyon avro proje teklif bütçeleri için en düşük tutar 500.000 avro, en yüksek tutar ise 1.000.000 avro olarak öngörülmüştür. Proje ön teklif başvuruları, proje fikirleri yansıtan konsept notu formunun doldurulması suretiyle yapılacak olup, tekliflerin değerlendirilmesinin ardından, başarılı bulunan başvuru sahiplerinden kapsamlı projelerini hazırlamaları istenecektir.


1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page