top of page

33 HİDROJEN PROJESİNE 6,9 MİLYAR EURO DESTEK

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Devlet yardımı kuralları kapsamında, hidrojen altyapısını desteklemek için üçüncü bir ‘Avrupa Ortak Çıkarına İlişkin Önemli Projeyi’ (IPCEI) onayladı. Bu destek ile yenilenebilir hidrojen arzı arttırılarak doğalgaza olan bağımlılığı azaltılması ve birliğin yeşil dönüşüm hedeflerine katkıda bulunulması amaçlanıyor.33 HİDROJEN PROJESİNE 6,9 MİLYAR EURO DESTEK
33 HİDROJEN PROJESİNE 6,9 MİLYAR EURO DESTEK

 

Yedi Avrupa Birliği üyesi ülke tarafından oluşturulan program kapsamında 33 hidrojen projesine 6,9 milyar euro destek sağlanacak. Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Devlet yardımı kuralları kapsamında, hidrojen altyapısını desteklemek için üçüncü bir ‘Avrupa Ortak Çıkarına İlişkin Önemli Projeyi’ (IPCEI) onayladı. Bu destek ile yenilenebilir hidrojen arzı arttırılarak doğalgaza olan bağımlılığı azaltılması ve birliğin yeşil dönüşüm hedeflerine katkıda bulunulması amaçlanıyor. “IPCEI Hy2Infra” adı verilen proje; Avrupa Birliği üyeleri Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz ve Slovakya tarafından ortaklaşa hazırlandı. Yedi üye devlet, proje kapsamında 6,9 milyar Euro’ya kadar kamu finansmanı sağlayacak. Bu kaynağın 5,4 milyar Euro seviyesinde özel sektör sermayesi katkısıyla yatırıma dönüşmesi hedefleniyor. Program çerçevesinde KOBİ olarak bilinen küçük ve orta ölçekli işletmeler de dahil olmak üzere 32 şirket, 33 proje hayata geçirecek.

 

IPCEI Hy2Infra programında belirlenen hedefler şöyle sıralanıyor:

Yenilenebilir hidrojen üretmek için 3,2 GW’lık büyük ölçekli elektrolizörlerin kurulması

Yaklaşık 2.700 km’lik yeni ve yeniden tasarlanmış iletim ve dağıtım boru hatları kurulması

En az 370 GWh kapasiteli büyük ölçekli depolama tesislerinin geliştirilmesi

Yılda 6.000 ton yakıtın nakliyesine imkan verecek elleçleme terminalleri ve liman altyapı inşası.

Kaynak: Deniz Çakmak

2 görüntüleme0 yorum

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page