top of page

23. IOPD Konferansı için Etkinlik Çağrısına Çıkıldı

Portekiz'in Valongo şehri ev sahipliğindeki Uluslararası Katılımcı Demokrasi Gözlemevi (IOPD) konferansı, 17-19 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Konferansın odak noktası, popülist tehditler ve katılımcı topluluklarla demokratik dayanıklılığın inşası üzerine olacak. Katılımcılar, popülizm, yapay zeka ve bilgi kirliliği gibi konuları ele alacak oturumlar için 2 Haziran'a kadar oturum fikirlerini iletebilecekler.

23. IOPD Konferansı için Etkinlik Çağrısına Çıkıldı
23. IOPD Konferansı için Etkinlik Çağrısına Çıkıldı

Bu yıl 23.'sü gerçekleşecek Uluslararası Katılımcı Demokrasi Gözlemevi (International Observatory on Participatory Democracy - IOPD) konferansı için etkinlik çağrısına çıkıldı.

IOPD, vatandaş katılımı ve kapsayıcı karar alma süreçleri aracılığıyla katılımcı demokrasiyi teşvik etmeyi amaçlayan yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşların bir ağı. Ağın, 2024 yılında gerçekleştireceği katılımcı demokrasi konferansının konusu ise Popülist Tehditler: Katılımcı Topluluklarla Demokratik Dayanıklılık İnşası.  IOPD adına Portekiz’in Valongo şehri, dünyanın farklı yerlerinden yerel ve bölgesel liderleri, toplulukların popülizm ve bilgi kirliliğine bağlı otoriterliğe maruz kalmasını engelleyecek önlemler geliştirmek adına 17-19 Ekim 2024 tarihleri arasında ağırlayacak.


Oturum Fikirleri

IOPD, bu konferansa oturum fikirleriyle önerilerde bulunması için çağrıda bulundu.

Bir oturum fikriyle çağrıya başvuruda bulunmak için bu online formu 2 Haziran 2024 tarihine kadar doldurulabilir. Başvurularınızla ilgili kısıtlamalar aşağıda listeleniyor.

Oturum teması ise aşağıdakilerden biri olmalıdır;

  • Popülizmler 

  • Sivil Teknoloji

  • Katılım, Şeffaflık ve Açık Hükümet

  • Yapay Zeka ve Bilgi Kirliliği

  • Kapsayıcılık ve Çeşitlilik

  • Kentsel yönetim ve kamusal alan

  • Ekolojik Değişim ve Çevre Oturum

Belirleyeceğiniz format ise 10 veya 20 dakikalık sunum, kapalı panel oturumu veya atölye formatlarından biri olmalıdır.


IOPD En İyi Uygulama Ödülü

IOPD aynı zamanda bu konferansta IOPD En İyi Uygulama Ödülü’nü takdim edecek. En İyi Uygulama Ödülü’nün konusu Vatandaş Katılımı. Ödül 15 Mayıs 2024 tarihine kadar katılımcı ve müzakereci demokrasi alanında yapılan proje ve uygulama örneklerinin başvurularına açık. Başvurmak ve ödül ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için bu adresi ziyaret ediniz. Oturum fikirleri ve ödül ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve sorularınızı yöneltmek için oidp2024@cm-valongo.pt adresine mail atabilirsiniz.

YAGEV Haber Merkezi

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page