top of page

“2053 yılına kadar karbon-nötr hedefimize ulaşmayı hedefliyoruz”

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Enerji iş birliği ile hazırlayacağı Tekirdağ Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) açılış toplantısı gerçekleşti. Toplantıda Enerji dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Belediye Başkanları Sözleşmesi Türkiye Proje Takım Lideri Daiva Matoniene ile online olarak bağlantı yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşen toplantıya Tekirdağ Vali Yardımcısı Murat Eren, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü Yüksel Yalçın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öztürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ bürokratları, Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, Oda Temsilcileri ve projede yer alan çok sayıda paydaş katıldı.


“Tekirdağ’ı Tüm Çevre Sorunlarını Çözmüş, İklim Değişikliğine Dirençli Mutlu ve Daha Yaşanılabilir Bir Kent Haline Getirelim”

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yüksel Özdal, “Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı olarak Tekirdağ’ı iklim değişikliğine dirençli bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı çalışmalarımızı başlattık. 2030 yılı senaryolarına göre etkisi artacak olan muhtemel tehlikeler; sıcak hava dalgaları, orman yangınları, kuraklık, şiddetli yağışlardır. Ayrıca gerekli ve yeterli tedbirler alınmadığı takdirde ülkemizde belirli oranlarda kuraklığa bağlı tarımsal ekosistemin bozulabileceği ve gıda güvenliğinin tehlikeye girebileceği öngörülmektedir. Tüm bu riskler karşısında bizlere düşen görev kamu kurumları ve özel sektör iş birliğiyle düşük karbonlu yeşil kentsel gelişime yönelik yatırımları hayata geçirmektir. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı kapsamında öncelikle Tekirdağ’da kentleşme ve sanayileşmenin iklime etkilerini tespit edecek ve sera gazı emisyon envanteri çıkaracağız. Elde edilecek veriler Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizi etkileyebilecek iklim risklerini belirlememize zemin hazırlayacaktır. İkinci adım olarak; var olan sera gazı emisyonunu azaltmaya yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz. Üçüncü adımda, kaçınılmaz olan iklim değişikliğinin etki, tehlike ve kırılganlıklarına karşı kentimizi nasıl daha dirençli hale getireceğimize dair bir strateji dokümanı olarak Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı Belgesi’ni oluşturacağız. Kentimiz için geliştirilecek olan bu plan iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele ve bunların etkilerinin azaltılmasına yönelik yaklaşımın ana hatlarını vermek üzere tasarlanmış bir stratejik politika ve eylem planı olacaktır. Gerçekleştirilebilecek bu eylemlerin strateji dokümanında ortaya konulması ve taahhüt edilmesi, yapmak istediğimiz yatırımlar için kaynak bulma konusunda bizi öne geçirecektir. Bu sayede hayata geçirebileceğimiz projelerin finansmanı için uluslararası kuruluşlar ile daha kolay iletişime geçebileceğiz. Eylem planımızın oluşturulması, Tekirdağ’ımızın sürdürülebilir ve iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele edecek projelerinin öncelik sıralamasının belirlenmesine ve bu doğrultuda uygulamaya geçirilmesine ön ayak olacaktır. Uygulamaya geçireceğimiz projeler ve yapacağımız çalışmalarda siz paydaşlarımızın desteği son derece önemli ve kıymetlidir. Sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele konusunda iş birliğimizin güçlenerek devam edeceğine olan inancım tamdır. Hep birlikte mücadele edelim, Tekirdağ’ı tüm çevre sorunlarını çözmüş, iklim değişikliğine dirençli, mutlu ve daha yaşanılabilir bir kent haline getirelim.” dedi.


Prof. Dr. Halim Orta “Dünya Karmaşık Bir Sistemdir ve Ufacık Bir Değişiklik Tüm Sistemi Etkiler”

Programda konuşma yapan Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta ise Trakya bölgesindeki enerji ve iklim değişikliği hakkında bilgiler verdi. Şehirleşmenin, sanayinin yoğun olduğu bir bölgede yaşadığımızın altını çizen, su kaynakları konusunda ülkenin alarm verdiğini belirten Prof. Dr. Halim Orta konuşmasında “Birçok insan iklim değişikliğinin sadece hava sıcaklıklarının artması olarak düşünse de sıcaklık sadece başlangıçtır. Çünkü dünya karmaşık bir sistemdir ve ufacık bir değişiklik tüm sistemi etkiler. İklim değişikliğinin sonuçları arasında şiddetli kuraklık, su kıtlığı, büyük yangınlar, yükselen deniz seviyeleri, sel, eriyen kutup buzulları, yıkıcı fırtınalar ve azalan biyoçeşitlilik sayılabilir. Kuraklık, meteorolojik kuraklık olarak başlamakta yağış azlığı sürerse toprağın nemi düşmekte ve zirai kuraklık baş göstermektedir. Akarsuların debisinin düşmesi ise hidrolojik kuraklık olarak tanımlanmaktadır. Bu gidişatın insan hayatına aksetmesiyle de sosyo-ekonomik kuraklık evresine geçilmektedir. Bunların önüne geçilmesi için ivedilikle milli kuraklık merkezi kurulmalı, iklim değişiklikleri çok iyi izlenmeli ve bunun paralelinde su yönetim stratejileri belirlenmelidir.” sözlerini söyledi.


Daiva Matoniene “Bu Heyecanlı Yolculukta Başarılar Diliyorum”

Video gösteriminin de yapıldığı programda Enerji dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Belediye Başkanları Sözleşmesi Türkiye Proje Takım Lideri Daiva Matoniene ile online bağlantı kuruldu. Matoniene çalışmalar ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi ve “Tekirdağ için söyleyebileceğim en önemli şey ekibin çok motive olması. Bu birlikteliğin ve motivasyonun devam etmesini diliyorum. Proje kapsamında belediyelerimiz için kapasite geliştirme çalışmaları başlattık. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ni de bu eğitimlerde aktif olarak görmek bizi mutlu edecektir. Çünkü bu eğitimler sırasında yüksek tecrübeye sahip birçok uzmanla bir araya geleceğiz. Program boyunca eğitimler verilecek ve sonrasında bu eğitimlerin SECAP’a uygulanması aşamasında da belediye çalışanları yetkin hale getirilecektir. Hepinize bu heyecanlı yolculukta başarılar diliyorum.” dedi.


İstanbul Enerji A. Ş. Genel Müdürü Yüksel Yalçın “Her Yerel Yönetim; Kısa, Orta ve Uzun Vadede Planlarını Belirleyerek SECAP Çalışmalarını Yürütmelidir”

Prof. Dr. Halim Orta’dan sonra konuşma yapan ve İstanbul Enerji A.Ş’ nin kuruluşu ve çalışma prensipleri ile ilgili bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki İstanbul Enerji A. Ş. Genel Müdürü Yüksel Yalçın, SECAP Çalışmaları ile ilgili katılımcılara açıklamalarda bulundu. Yüksel Yalçın yaptığı konuşmada, “Sektörde 60 yıllık deneyimi ile bugünkü adıyla İstanbul Enerji, 2000’li yıllardan sonra yenilenebilir kaynakların değerlendirilmesi ve çevre dostu teknolojilerin kullanılması konularını odak noktasında tutan bir işletmedir. İklim değişikliği ve küresel ısınma tüm dünya için büyük bir tehlike arz etmektedir. 1880-2020 yılları arasındaki küresel sıcaklık ortalaması 1,01 °C artış göstermiştir. Birleşmiş Milletler ’e bağlı Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Raporunda belirtildiği üzere küresel sıcaklığın 2052 yılına kadar 1,5 °C sınırını geçmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda her yerel yönetim; kısa, orta ve uzun vadede planlarını belirleyerek SECAP çalışmalarını yürütmelidir. İstanbul Enerji A.Ş. olarak birçok yerel yönetim ile iş birliği protokolü imzaladık. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile bugün burada imzalayacağımız protokol ile çok güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Toplantılarımız planlayacağımız çalışma programı çerçevesinde devam edecektir. Ben projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, proje kapsamında çalışma yapacak arkadaşlara da başarılar diliyorum” dedi.


Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Küresel İklim Değişikliği Olgusuyla Karşı Karşıyayız”

Toplantıda konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Küresel iklim değişikliği olgusuyla karşı karşıyayız. Ekolojik dengenin bozulması, kıtlık, kuraklık, sel ve kasırga gibi afetleri beraberinde getirecektir. Büyükşehir Belediyesi olarak bu gerçeklerden hareketle Trakya bölgesinde iklim değişikliği ile mücadele ve adaptasyon için Kapasite Artırımı Projesi’ne destek verdik. Belirlemiş olduğumuz stratejiler doğrultusunda kuraklık ve taşkın gibi iklim olaylarının zararlarının en düşük seviyeye indirilmesine ve hatta olası risklerin tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapacağız. Su kaynaklarının etkin kullanımı için en önemli çalışmalarımızdan biri damla veya yağmurla sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması olacaktır. Ayrıca İstanbul Enerji iş birliğinde Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planını hazırlayarak kentimizde ısınma, aydınlatma, ulaştırma, vb. belediye hizmetleri için tüketilen fosil yakıt ve elektrik miktarını azaltmaya yönelik azaltma ve uyum faaliyetlerini hayata geçireceğiz. 2053 yılına kadar karbon-nötr hedefimize ulaşmayı hedefliyoruz. Doğal kaynaklarımızın korunması konusunda tüm kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza da önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Yaşam alanımız olan doğa ve çevreyi atalarımızdan devraldığımız bir miras olduğu kadar gelecek nesillerin emaneti olarak görmeliyiz.” dedi. Konuşmaların ardından İstanbul Enerji A.Ş. Müdürü Yüksel Yalçın ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak tarafından işbirliği protokolü imzalandı. Toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.


SECAP Nedir?

Yerel Yönetim sınırları içerisinde mevcut sera gazı emisyon durumunu, stratejik hedeflerini, hedeflerin değerlendirilmesi ve uygulamaya konulmasını, sorumlulukların belirlenmesini ve sera gazı emisyonunun iklime tahmini etkilerini ve iklim uyum adaptasyon tedbirlerini içeren bir stratejik plandır.


Tekirdağ’ın SECAP Amaçları

-Tekirdağ’ın iklim değişikliğine dirençli hale getirilmesi

-Karbon emisyonu envanterine şeffaf erişim imkânı

-Tüm paydaşların sürece dahil edilmesi

-Sürdürülebilir kaynakların korunması

-Karbon emisyonlarının azaltılması

-Çevre bilincine katkı sağlanması

YAGEV Haber Merkezi


2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
bottom of page