top of page

10. Sürdürülebilir İş Ödülleri İçin Son Başvuru Tarihi 7 Haziran


2013 yılından bu yana her yıl gerçekleşen “Sürdürülebilir İş Ödülleri”nin 10’uncusu düzenleniyor. Sürdürülebilir İş Ödülleri için son başvuru tarihi 7 Haziran olarak açıklandı.


Sürdürülebilirlik Akademisi’nin önemli çalışması olan; sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan ve ortak geleceğimize sahip çıkan iş modellerini, projeleri vurgulayarak, iş dünyası için rol modelleri paylaşmak amacıyla gerçekleşen ödül töreni bu yıl onuncu kez düzenleniyor. Türkiye sınırları içerisinde bulunan tüzel kişiliğe sahip büyük ölçekli işletme, KOBİ, startup ve belediyeler için “Sürdürülebilirliğin Oscarı” olarak bilinen ödül töreni için son başvuru tarihi açıklandı. Sürdürülebilir İş Ödülleri’nin son başvuru tarihi 7 Haziran olarak belirlendi.


SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ ÖDÜLLERİ’NİN AMACI NEDİR?

Sürdürülebilirlik Akademisi’nin yaptığı basın açıklamasında “Sürdürülebilir İş Ödülleri”nin amacına dair; “Kurumların ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini proaktif olarak ele alıp yöneterek önemli etkiler yaratmış projelerini öne çıkarmak ve geniş kitleler ile paylaşmak. Projelerin rol model olmasını sağlayarak değişimi teşvik etmek ve sürdürülebilir iş modellerine geçişi hızlandırmak. Bugünün iş dünyası, kıt doğal kaynaklar, zayıf finansal piyasalar, sınırlı yerel satın alma gücü ve nitelikli yetenek eksikliği gibi büyüme potansiyellerini sınırlayan sorunlarla/zorluklarla karşı karşıya. Kurumların, bu sorunlarla/zorluklarla başa çıkması ve büyümelerini hızlandırma yolunda riskleri fırsata çevirmesi için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu ve vizyoner bakış açılarıyla geliştirilmiş sürdürülebilir iş modellerine geçmeleri kaçınılmaz. Değişim çaba ve zaman gerektiren bir konudur; bu nedenle uzun vadeli, evrensel hedef ve stratejiler olmadan gerçekleşmesi beklenemez. Sürdürülebilirlik Akademisi olarak, bu değişim ve dönüşümü teşvik etmek amacıyla 15 ana kategori belirledik; yenilikçi ve vizyoner yaklaşımlarıyla rol model olmak için iş dünyasına çağrı yapıyoruz. Sürdürülebilir İş Ödülleri’ne başvurular tüm sektörlere açıktır. Sürdürülebilir iş modellerine geçişin özel sektör, kamu ve sivil toplumun ortak çabaları ve katkıları ile gerçekleşebileceğinin bilincindeyiz. Bu kapsamda sadece büyük ölçekli şirketler değil, KOBİler, Startuplar, Belediyeler ve sivil toplum kuruluşları da başvuruda bulunabilir. Tüm başvurular, alanında lider akademisyen ve uzmanlardan oluşan jüri tarafından değerlendirilir. Sürdürülebilir İş Ödülleri’nin, sürdürülebilirlik dönüşümünü hedefleyen birçok yenilikçi projenin ortaya çıkmasına ilham ve yön vermesi dileğiyle” ifadeleri yer aldı.


KİMLER KATILABİLİR?

-Sürdürülebilir İş Ödülleri’ne merkezi ve/veya işletme yeri Türkiye sınırları içerisinde bulunan tüzel kişiliğe sahip büyük ölçekli işletme, KOBİ*, startup ve belediyeler başvurabilir.


-Ayrıca sivil toplum kuruluşları (dernek, vakıf) yalnızca belirlenen kategorilere başvuru yapabilir.


-Bu tanımların dışında kalan kurumlar (akademik kurumlar vb.) ödül başvurusunda bulunamazlar. Ancak bu kurumların özel sektör iş birliği ile gerçekleştirdikleri projeler, proje paydaşı şirketin başvurusu ile dolaylı olarak ödül kapsamına alınmaktadır.


-Sürdürülebilir iş modelleri ile etki alanını büyüten ve uluslararası alana yayılan proje başvuruları da ödüllerin kapsamına dâhil edilmiştir. Bu kapsama giren başvurular diğer başvurulardan ayrı olarak değerlendirilmektedir.

Bekir TÜCCAR

5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page