top of page

ÇALIŞMA SAATLERİ 40 SAATE Mİ DÜŞÜYOR?

Çalışma saatlerinin düşürülmesine yönelik çalışmalar, milyonlarca çalışanın gündemindeydi. Türkiye'de haftada 45 saat olan çalışma saatinin düşürülmesi için hükümet harekete geçti. Türk İş Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle haftalık çalışma saati 40 saate indirilecek. Düzenlemeyle ücretler ve yıllık-haftalık izinlerde de değişikliğe gidilecek. 

ÇALIŞMA SAATLERİ 40 SAATE Mİ DÜŞÜYOR?
ÇALIŞMA SAATLERİ 40 SAATE Mİ DÜŞÜYOR?

Gelişen teknoloji ve şartlar dâhilinde çalışma saatlerinin düşürülmesine yönelik çalışmalar ülke gündeminde tartışma konusuydu. Ülkemizde haftada 45 saat olan çalışma saatlerinin düşürülmesi için hükümet harekete geçti. İlgili Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle haftalık çalışma saatinin 40 saate indirilmesi bekleniyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenlemede ücretlerden çalışma saatlerine, yıllık ve haftalık tatilden esnek çalışmaya kadar birçok konuyla ilgili değişiklik yapılacak. Düzenlemeyle bazı meslek gruplarındaki 48 saatlik çalışma saatleri de düşürülecek. Fazla çalışma ücretleriyle ilgili katsayı farklılıkları gibi dağınıklıkların da ortadan kaldırılması hedefleniyor.

 

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumunda sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen yaklaşımla esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracağız. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen iş gücü piyasası şartlarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hâle getireceğiz. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı, risk odaklı denetim faaliyetlerini artırarak prim tabanını genişleteceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Işıkhan'ın çalışma saatlerinin düşürülmesiyle ilgili başka ülkelerden verdiği örnekler bilinirken muhalefet de haftalık çalışma saatinin 37,5 saate düşürülmesi için TBMM'ye kanun teklifi sunmuştu.

YAGEV Haber Merkezi

 

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page